Låt din hemsida ta steget till Facebook!

Specifikation:

  • Upprättande av konto.
  • Facebookanpassad logo.
  • Facebookanpassad företagsinformation.
  • Länk till hemsidan.
  • Uppläggning av bilder, max 20st.
  • Facebook-knapp & flöde på din hemsida.

(För att du ska ha möjlighet att uppdatera din Facebooksida krävs det att du har en egen personlig Facebookprofil)

ENDAST 2000kr